Fabuła.

(Nie jest najważniejszym elementem w grze logicznej!)

Wcielasz się w rolę żołnierza uczestniczącego w tajnej operacji. Twoim zadaniem jest zamknięcie wszystkich platform na danym etapie. Rozpoczynasz grę na Platformie Startowej i poruszając się w kierunku Platformy Końcowej masz doprowadzić do zamknięcia pozostałych.

Platformy.

Zwykłe platformy zamykają się po zeskoczeniu™ z nich, istnieje jednak szereg platform specjalnych – np. takie, które należy zamykać w ściśle określonej kolejności; takie, które po wskoczeniu na nie wystrzeliwują naszego sympatycznego bohatera w jakimś kierunku czy takie, które zamykają wszystkie inne platformy w tej samej linii lub po ukosie... Kluczem do pomyślnego ukończenia danego etapu jest więc to, w jakiej kolejności odwiedzać będziemy poszczególne platformy.

Zachowanie poszczególnych rodzajów platform poznawać będziesz w miarę pokonywania kolejnych etapów. Poniżej dostępna jest pełna lista platform występujących w grze.

Na ukończenie levelu mamy 30 lub 60 jednostek czasu, co odpowiada ok. 45 i 90 sekundom czasu rzeczywistego.

W grze dysponujemy nieograniczoną liczbą żyć (kontynuacji). Stan gry jest zapisywany automatycznie po odkryciu nowego levelu, możliwe jest wznowienie gry od dowolnego uprzednio odblokowanego etapu.

Platforma Startowa
Na tej platformie znajdujemy się rozpoczynając każdy etap. Zamyka się po zeskoczeniu z niej.
Platforma Normalna
Podstawowy typ platformy. Zamyka się po zeskoczeniu z niej.
Platforma Bezpieczna
Nigdy się nie zamyka, można na nią wskakiwać wielokrotnie lub nie wskakiwać wcale.
Platformy Numerowane
Muszą być zamykane w odpowiedniej kolejności, odpowiadającej widniejącym na niej cyfrom. Zamykają się po zeskoczeniu z nich.
Platforma Czasowa
Zamyka się dopiero po pewnym - stałym - okresie czasu od pierwszego zeskoczenia z niej.
Platforma Cykliczna
Platforma ta otwiera się i zamyka w stałych odstępach czasu. Nie zamknie się gdy na niej stoimy. Do ukończenia etapu nie musi być wamagane jej zamknięcie.
Rzut w dół
Od razu po wskoczeniu na nią wyrzuca bohatera w dół, zamykając się.
Rzut w górę
Od razu po wskoczeniu na nią wyrzuca bohatera w górę (2 poziomy w górę), zamykając się.
Rzut ukośny
Od razu po wskoczeniu na nią wyrzuca bohatera ukośnie o 2 "kolumny" i 2 "wiersze" w lewo, jednocześnie zamykając się.
Rzut ukośny 2
Od razu po wskoczeniu na nią wyrzuca bohatera ukośnie o 2 "kolumny" i 2 "wiersze" w lewo, jednocześnie zamykając się.
poz. zamykacz
Poziomy Zamykacz
Zeskoczenie z tej platformy powoduje zamknięcie wszystkich platform znajdujących się w tym samym rzędzie (na tej samej wysokości).
poz. otwieracz
Poziomy Otwieracz
Wskoczenie na tę platformę powoduje otwarcie platform znajdujących się w tym samym rzędzie (na tej samej wysokości). Zamknie się, gdy z niej zeskoczymy.
przekątny zamykacz
Przekątny Zamykacz
Wskoczenie na tę platformę powoduje zamknięcie wszystkich platform znajdujących się po przekątnych. Zamknie się, gdy z niej zeskoczymy.
końcowa
Platforma Końcowa
Platforma, na którą należy wskoczyć w ostatniej kolejności. Jeżeli wcześniej zamknęliśmy wszystkie platformy w danym etapie, zostaniemy przeniesieni do kolejnego.