Sterowanie.

Telefon trzymamy obrócony o 90 stopni - gra wykorzystuje tzw. Pejzażowy Tryb Wyświetlania.

Przy poruszaniu należy przytrzymać przycisk/przyciski przez krótką chwilę. Krótkie wciśnięcia nie są rozpoznawane.

Dostępne są dwa typy sterowania, wyboru dokonujemy w menu "Game Settings".

Typ A - "Fire + Direction" ("Fire + Kierunek")

  1. Sterujemy przy pomocy klawiszy kierunkowych (strzałki na rysunku) oraz przycisku FIRE (F!). Każdemu kierunkowi dla wygody odpowiadają dwa przyciski na telefonie, należy wciskać tylko jeden z nich.
  2. Wciśnięcie (przytrzymanie) danego kierunku oznacza zwykły skok (o jedno "pole" w wybranym kierunku lub skok w dół).
  3. Przytrzymanie klawisza FIRE w momencie wyboru kierunku spowoduje daleki skok.
  4. Przycisk oznaczony na rysunku literą M powoduje przerwanie gry i wyjście do menu wyboru levelu. W menu wyboru levelu jego wciśnięcie przenosi do ekranu opcji (ustawienia dźwięku i wybór sterowania), z poziomu którego można również całkowicie wyłączyć grę.

Typ B - "Direction" ("Kierunek")

  1. W tym trybie do wykonania dowolnego skoku wystarczy wciśnięcie jednego przycisku.
  2. Przykładowo, wciśnięcie (przytrzymanie) przycisku "5" spowoduje normalny skok w lewo a przycisku "2" - daleki skok w lewo.
  3. Przycisk oznaczony na rysunku literą M powoduje przerwanie gry i wyjście do menu wyboru levelu. W menu wyboru levelu jego wciśnięcie przenosi do ekranu opcji (ustawienia dźwięku i wybór sterowania), z poziomu którego można również całkowicie wyłączyć grę.